Osoby, które pracują za granica na umowę o pracę, otrzymują wi"/>