Nie od dziś wiadomo, że wszelkie skórzane meble należy odpowied"/>