Trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek placówkę żywienia zbioroweg"/>