Istotnym elementem przyciągającym klienta do cukierni jest wygląd wypi"/>