O ile układy komutatorowe charakteryzują się ty, że między ich poszc"/>