Większość przedsiębiorców, gdy podjęło już decyzję o inwes"/>