Małe dzieci muszą być otoczone szczególną opieką. Należy nie"/>