Pracujesz w laboratorium, w którym przede wszystkim bada się kolo"/>