Kończąc szkołę średnią i zdając pozytywnie egzamin maturalny, moż"/>